Du er her. Klokkerholm Jagtforening > Nyheder fra Jægerforbundet > Generalforsamling i Klokkerholm Jagtforening - referat

 

Generalfrsamling 2018/2019   

1)     valg af dirigent

Jørn Munkholt vælges – og konstaterer at generalforsamlingen er indvarslet lovligt

2)     Formandens beretning

Beretningen godkendes…

3)     Godkendelse af revideret regnskab

Regnskabets poster gennemgås og godkendes efter få bemærkninger.

4)     Indkomne forslag

Henrik Hjelm kommer med 2 forslag

1)     At man kan tage gæster med på foreningens jagter – forslag til pris og hvordan er inkluderet i forslaget. 3 ugers frist for tilmelding er for lang tid.

 J. E. Graven foreslår 1 uge.

Der foreslås 5 gæstepladser for hver gang.

Man kan tage 2 gæster med pr. år hvis man har partoukort – men stadig til dagspris.

Bestyrelsen tager forslaget ind og arbejder videre med forslaget.

2)     Forslag til hjortejagten.

-Dagspriser for hjortevildtsjagt – kontra fast pris på 500 kroner

-Åbenhed om kendskab om kronvildtjagt i stedet for at holde viden for sig selv

-Bo – 500 er en meget lille pris for muligheden for at skyde hjortevildt… Man gider det ikke nok, hvis man ikke vil betale det!

-Ræv må altid reguleres – bestyrelsen skal altid informeres inden man kan tage af sted…

5)     Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er                     Thomas Nielsen - genvælges

                                   Søren Thomsen - genvælges

                                   Christian Nørgaard - genvælges

6)     Valg af suppleanter

På valg er                     Nis Jørgensen – genvælges som 1. suppleant

                                   Peter Nielsen – Jørn Nielsen vælges som 2. suppleant

7)     Valg af revisorer

                                 Johannes Hovaldt - genvælges

                                 Michael Hovaldt - genvælges

8)     Krage/skadeben – Peter Nielsen 3 krager og 2 skader

 

9)     Udlodning af bukkejagterne

Jagterne fordeles og umiddelbart er der et enkelt lod tilbage i bukkejagten 1.-3.. juli i øststykket

 

10)     Eventuelt

Tangelbjerg og Østergaard er solgt til Poul Due – vi skal melde ind på det.