Du er her. Klokkerholm Jagtforening > Nyheder fra Jægerforbundet > MERE JAGT!!! - endnu et godt argument for at indløse partoukort til efterårets jagter!

 

Foreningen har lejet yderligere jagt! Vi har lejet jagten på den gård Poul Due har købt i løbet af sommeren! Der er lige over 100 hektar som ligger i umiddelbar nærhed af vores jagt på Holmgaard. Jagten byder på et rigtigt godt skovstykke, som vil være rigtigt spændende på efterårets fællesjagter - desuden byder det på flere muligheder for at placere sig når jagten går ind på dåvildt og kronvildt! Det betyder også, at foreningen får mere revir at råde over til bukkejagten...

Ønskes mere info om jagten, så kontakt Christian Nørgaard på telefonnummer 26144089