Referater

 Generalforsamling i Klokkerholm Jagtforening 2022

Program:

Ordinær Generalforsamling

Dagsorden iflg. Vedtægter

1.      Valg af dirigent samt stemmetællere

Jørn Munkholt er valgt til dirigent

Bo Holst og Johannes Hovalt er valgt til stemmetællere

 

2.      Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Pokalskydning:

Riffel - Thomas Michaelsen

24 jagtduer - Michael Chemnitz

25 trapduer - Anders Kristensen

10 bagduer - Michael Chemnitz

7 spidsduer - Michael Chemnitz

Veteran - Torsten Chemnitz

Formanden aflagde beretning. Beretningen godkendes efter spørgsmål til Ulbjerg-turen vedrørende sporting. Der forespørges på en fælles tur på lerduebane.

 

3.      Fremlæggelse af gennemgået og afstemt årsregnskab for foreningen til godkendelse af generalforsamlingen.

Regnskabet godkendes.

 

4.      Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 15 januar det pågældende år).

Forslag vedr. krage/skadebenspokal i stedet for pengesum

1. Hvordan deler vi informationer i foreningen Forslag om nyhedsbrev. Steen Karlsen indkaldes til et møde når dette skal diskuteres.

2. Hvornår skal forslag være indsendt inden generalforsamling?

Hundetræningsaften i forhold til at kunne have den med på foreningens jagter.

 

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torsten C. - Michael C. - Henrik Nielsen. - Ivan Pedersen.

Valgbare:

Nis Jørgensen

Peter Nielsen

Jørn Nielsen

Michael C - valgt

Torsten C - valgt

Henrik Nielsen - valgt

Ivan Pedersen - valgt

Steen Karlsen

Jan Baand

Thomas Michaelsen

Bo  Kristensen

6.      Valg af suppleanter.  Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Valgbare:

Nis Jørgensen - 2 suppleant

Peter Nielsen - 1.suppleant

Jørn Nielsen

Steen Karlsen

Jan Baand

Thomas Michaelsen

Bo Kristensen

Thomas Andreasen

 

7.      Valg af 2 personer til gennemgang og afstemning af kommende års regnskab. På valg er Johannes Hovaldt og Michael Hovaldt.

Genvalg

8.      Krage - Skadeben

Thomas Michalsen med 1 par. 200 kroner i skydepræmie

9.      Eventuelt:

Skal suppleanter med til bestyrelsesmøder? - evt. have tilsendt referater.

Skal sommerbukkenes trofæafgifter hæves til det dobbelte?

Evt. give lov at skyde råvildt når man er på hjortevildtsjagt

Første hind og kalv skal være gratis at skyde.

Evt. skyde hind eller kalv før man må skyde hjort igen.

Ny-jægere må skyde det der kommer- rutinerede jægere skal skyde noget der er minimum 5 cm over ørene.

Medlemsbegrænsning på to år for hjortevildtsjagt ophæves for nye medlemmer

Hunde på foreningens jagter… gæster med hunde? Vi mangler af og til hunde på jagterne

Regnskabet - mange penge. Skal vi leje mere jagt for pengene? Proaktivt arbejde og lægge strategier…

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/