Referater

Ordinær Generalforsamling 2024

 

Dagsorden iflg. Vedtægter

 

1.        Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Jørn Munkholt er valgt til dirigent

Stemmetællere: Johannes Hovaldt og Mathias Aagaard

 

2.        Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Christian Nørgaard fremlægger sin beretning – Beretningen godkendes. Bemærkning til beretningen – vi er velkomne hos Mathias igen i år!

 

3.        Fremlæggelse af gennemgået og afstemt årsregnskab for foreningen til godkendelse af generalforsamlingen.

Ivan Pedersen fremlægger regnskabet – Regnskabet er gennemgået og godkendes uden videre bemærkninger.

 

4.        Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 15. januar det pågældende år).

Der er ingen indkomne forslag

 

5.        Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torsten C. - Michael C. - Henrik Nielsen. - Ivan Pedersen.

Forslag:
Torsten

Michael

Henrik

Ivan

Thomas Michaelsen

Steffen Johansen

Per Østergaard

Bo Kristensen

J. E. Graven

Valgt er Torsten, Michael, Henrik og Ivan

 

6.        Valg af suppleanter.  Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

       1.suppleant er Steffen Johansen og 2. suppleant er J. E. Graven

 

7.        Valg af 2 personer til gennemgang og afstemning af kommende års regnskab. På valg er Johannes Hovaldt og Michael Hovaldt.

 

Begge modtager genvalg

 

 

8.         Krage – Skadeben

 

Peter Nielsen vinder med 10 par

Torsten har 5 par

 

9.         Eventuelt. Herunder udlodning af bukkelodder.

 

Rågejagt præsenteres

Kredsmøde – alle foreningens medlemmer kan deltage

Foreningens pokaler deles ud

Jagtskydning – Michael Chemnitz

Trap – Jonas Munkholt

7 Spidsduer – Ib Knøsen

10 Bagduer – Michael Chemnitz

 

Mathias snakker med AV-Larsen i forhold til yderligere sponsorat på fleecetrøjen. Eventuelle andre sponsorer kan melde sig til AV-Larsen

 

Per Østergaard fortæller om ”Juniorjægerklubben” og om de materialer de har til rådighed.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/