Hjortevildtsjagt i Klokkerholm Jagtforening

Er du interesseret i at komme med i foreningens hjortevildtsjagt? - så er det senest ved foreningens første fællesjagt i gældende jagtår, at tilmelding til dette skal ske.

I foreningen tilbyder vi mulighed for anstandsjagt på hjortevildt på foreningens arealer.

For at kunne deltage i hjortevildtsjagten skal man have indløst partou-kort til fællesjagterne for den pågældende jagtsæson, samt betale 500 kroner separat for hjortevildtsjagten.

  1. For at kunne få et lod til hjortevildtsjagten, skal man have været medlem af Klokkerholm Jagtforening i mindst 2 år.
  2. Der kræves tilmelding for alle dato-bestemte jagter mindst 3 dage før den enkelte jagt. Tilmelding skal ske til Christian ved opkald eller SMS på 26144089. (Vi har fået datoer for drivjagter i hele Stagsted skov området og Stensbak skov og de kommer til at ligge tilgængelige i jagtstuen på Holmgaard)
  3. Der rapporteres umiddelbart efter endt jagt hvad man har skudt til Christian på 26144089

Regler for anstandsjagt på hjortevildt

Al hjortevildtsjagt starter i jagtstuen ved. At den enkelte jæger sætter sin brik på den jagtstige man ønsker at benytte.

Hvis der er andre, der er ankommet – og har sat en brik, SKAL man sende en SMS til disse, så de ved, at der nu er en ny deltager i området. I beskeden skal man ligeledes meddele hvor man sætter sig. Husk at bruge det nummer man har fået tildelt (se telefonlisten).

Jagten udøves på det stykke, som den enkelte jæger selv vælger på jagtdagen (markeringen placeres på tavlen i jagtstuen) - man kan ikke umiddelbart flytte til et andet stykke i den valgte anstand/outing. Vælger man alligevel at flytte plads, skal man tilbage i jagtstuen og flytte sin brik. Jagten starter først når man sidder i stigen - og slutter igen når man kravler ned fra stigen.

Der må ikke skydes over asfalteret vej!

Der må skydes: kronhjort, kronhind og kronkalv samt dåhjort, då og dåkalv, vær sikker på jagttiderne!

Skydes der stor kronhjort (hjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på en stang), eller dåhjort større end stanghjort, så er jagten ovre på disse for den enkelte jæger - vedkommende må herefter kun jage hundyr og kalve af både kronvildt og dåvildt. Der må ikke skydes til mere end et dyr pr. situation, altså må man ikke doublere til hjortevildtet!                                                                                                                    

Ved nedlagt HJORT kan samme stykke ikke bruges igen!

Hvert år må/kan der skydes 4 store kronhjorte samt 4 store dåhjorte 

Hver jæger kan frit benytte jagten for de 500 kroner et lod i hjortejagten koster.

Der skydes efter den gældende lovgivning samt foreningens ovenstående etiske regler: 

 

 

Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang: 01.11-31.12

Øvrige kronhjorte: ingen jagttid

Kronhind og kronkalv 01.11-15.01

Då, dåkalv og dåspidshjort: 01.12-15.01

Dåhjort større end spidshjort: 16.12-31.12

 

 

 

 

 

 

 

Skydes der kronvildt er prisen følgende:

Kronkalv 750 kroner

Kronhind 1200 kroner

Kronspidshjort 1500 kroner

Kronhjort ulige 10 ender eller mere - fast pris 4500 uanset størrelse

 

Skydes der dåvildt er prisen følgende:

Dåkalv 600 kroner

Då 1000 kroner

Dåspidshjort 1250 kroner

Då halvskuffel + fuldskuffel - fast pris 3200 uanset størrelse

 

Ræv må gerne reguleres på jagterne - mårhund skal reguleres

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Christian Nørgaard på tlf: 26 14 40 89 eller mail: chassnor@gmail.com.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/