Klokkerholm, den 16. december 2022

Klokkerholm Jagtforening ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Foreningen indkalder til ordinær generalforsamling den 3. marts 2023 klokken 19.00 i beboerhuset i Klokkerholm.

I forbindelse med indkald til generalforsamlingen skal vi gøre opmærksom på, at eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Husk vi har ”julejagten” den 27. december. Vi mødes i Holmgaard klokken 9.00 til morgenkaffe – jagten starter klokken 9.30. Husk tilmelding til Christian på 26144089 for morgenmad samt eventuel gæst.

Rigtig god jul 

De bedste hilsner

Bestyrelsen

 

 

 Reglsæt for foreningens hjortevildtsjgt er opdateret. Reglsættet findes på følgende måde.

Vælg følgede :

  1. "Foreningen"
  2. "Foreningens jagter"
  3. "Hjortejagt"

God jagt til de tilmeldte og "knæk og bræk" 

 

Årets første fællesjagt i foreningen blev afholdt den 9/10-2022 👍

Fantastisk jagtvejr og meget vildt hjemme i såterne.

17 jægere var mødt op fra morgenstunden og hyggede med morgenmad inden jagten.

På paraden var:

3 stykker råvildt

1 fasankok

1 fasanhøne

Tak for en rigtig dejlig dag 👍☀️💪

 

 

Kalder alle medlemmer....

Der er arbejdsdag den 8.sept. klokken 18.00, hvor vi rydder op på terrænet, viser vore nye medlemmer rundt og får fyldt Tønder mm. 

Vel mødt

 

Lørdag den 6. august!!!

Husk vores hyggedag på Hjallerup Skydebane nu på lørdag den 6. August. Dagen begynder med morgenbrød klokken 9.00 (foreningen betaler 💪😉) Vi skyder en masse jagtrelevante duer. Kom og vær med! Skriv gerne en besked til Christian på 26144089 - eller kommentér herunder hvis du kommer (af hensyn til morgenbrød)

Vi ses!

PS: Det er lige kommet mig for øre, at formanden rydder op i sin fryser, så han vil grille diverse marineret hjortevildtskød til vores frokost 💪👌👏

 

Hygge/sjov-skydning

Den 6. August 2022 har foreningen lagt billet ind på Hjallerup Skydebane. Klokkerholm Jagtforening er vært ved rundstykker fra klokken 9.00 i klubhuset. Herefter går vi ud og skyder en masse anderledes lerdueskydning (alt andet end det vi kender fra traditionelle konkurrencer). Det hele er bygget op om at have det sjovt, samt at gøre det jagtrelevant🦆🔫. Kom og vær med til en sjov dag med skud i alle mulige mærkelige vinkler 👍😂
Vi ses!

Årets resultater fra foreningenskydningen:

 

Michael Chemnitz: Jagtskydning 24/26, trap 25 og spidsduer efter omskydning

Henrik Nielsen: Bagduer efter omskydning

Torsten Chemnitz: Veteranpokalen 21/25

 

 

Foreningsskydning

Hej Alle

Fredag den 10/6 kl 16.30

Foreningsskydning og spisning . Arrangementet er for alle vores medlemmer samt påhæng til medbragt mad. Servicemeddelelse-Senest onsdag kan der bestilles fra Menu Klokkerholms smørrebrødsseddel på sms 26144089 for at få en samlet bestilling.

Dette er en dag, hvor hygge og godt samvær vil være i højsædet, og hvor man vil få rig mulighed for at få luftet sin haglbøsse (man behøver ikke at skyde med om pokalen). Arrangementet finder sted på flugtskydningsbanen i Hjallerup og starter kl.16.30.

Mvh

Christian

Klokkerholm Jagtforening

 

Årets første buk er skudt på Holmgaard

Bo Kristensen blev bukkens banemand. Desværre var bukken tidligere påskudt, så den var halt med et betændt ben.  Bukken blev skudt i midterstykket lørdag den 28. om morgenen.

Tillykke med bukken!

buk.jpg 

                                              Klokkerholm Jagtforening - program for 2022/2023

23. April                           Tur til Vesthimmerlands skydecenter, Hjortebanen Ulbjerg, klokken 12 – 15

                                            Indskydning af riffel  / skydning til løbende hjort. Tilmelding til Chr. 26144089                           

5. Maj                                Arbejdsaften i Holmgaard   kl. 17.30                         

10. Juni (fredag)          Foreningsskydning og spisning . Arrangementet er for alle vores medlemmer samt påhæng til mad. Dette er en dag, hvor hygge og godt samvær vil være i højsædet, og hvor man vil få rig mulighed for at få luftet sin haglbøsse (man behøver ikke at skyde med om pokalen). Arrangementet finder sted på flugtskydningsbanen i Hjallerup og starter kl.16.30. 

Der skydes til pokaler i 4 discipliner, pris for alle skydninger er 200,- kr.

                   24 duers hovedskydning

                   10 lukkede bagduer

                   7 spidsduer

                   25 duers trap

            Hold til kommuneskydning i trap samt jagtskydning udtages på dagen efter de bedste resultater!

           Bestilling af mad til chr.26144089 - eller selv tage noget med.

6. August           SKydning for sjov på Hjallerup skydebane kl.  9.00 til rundstykker. Tilmelding nødvendig.                                                                 

xx. August          Abejdsaften i Holmgaard, klargøring af fasanvolierer m.m. Mere information vil blive vist på       

                                   hjemmesiden samt facebook, når vi kommer tættere på.

27. August (Lørdag)        Kommunemesterskab jagt-/trap skydning i Brønderslev

 

Da det fremover kun vil blive udsendt program på mail samt indkaldelse generalforsamling på sms, mail, facebook og via vores hjemmeside vil vi meget gerne i melder ind til Christian eller Ivan. Har i rettelser til jeres  tlf. og Mail. Rettelser sendes ihhp@skylinemail.dk

                       

Jagter i 2022/2023        

Man har  mulighed for at invitere gæster med på vores fællesjagter. Dette gøres efter følgende princip... Der er 3  pladser til hver jagt. Man melder til ved Christian som holder regnskab. Det er efter ”først til mølle princippet” Det koster en dagjagtspris at have en gæst med. Regelsæt for nedlagt vildt mm. gælder også for den inviterede gæst. Jagtdeltagere + gæster skal  meldes til senest 2 dage før jagten afholdes.

Hvis du ønsker morgenbrød 1 time før jagt bedes du bestille ved christian på 26144089 sms, senest dagen før. Foreningen betaler. Medbring selv kaffe 😊

Pris pr. Fællesjagt                                          300,-

Jagtpartoukort til alle jagter                    1000,-

Datoer for jagterne:          

 9. Oktober (Søndag )        Fællesjagt

kl.0900     mødested: Jagtstuen i Holmgård

29. Oktober (Lørdag)         Fællesjagt    

kl.0900     mødested: Jagtstuen i Holmgård

13. November (Søndag)   Fællesjagt  

 kl.0900      mødested: Jagtstue i Holmgård

 3. December (Lørdag)      Fællesjagt   

kl.0930      mødested: Jagtstuen i Holmgård

27. December (Tirsdag)    Fællesjagt   

kl.0930      mødested: Jagtstuen  Holmgård

15. januar (Søndag)            Fællesjagt 

kl. 0930     mødested: Jagtstuen i Holmgård 

Partoukort betales via netbank Kontonr. 9070-0535600791

Ved betaling via. Netbank, påføres kun navn med kort besked.

For jagtsæsonen 2022/23 gælder nedenstående prisliste. Skytten hæfter selv for det..

Råvildt

=

300 Kr.

Hare 

=

75 Kr.

Fasan 

=

50 Kr. 

Øvrige vildtarter som evt. nedlægges på efterårsjagterne er uden fælleafgift.  

 

Hjortevildtsjagt på Holmgaard for kommende jagtsæsonen  

For hjortejagten på Holmgaard  er der blevet tilføjet nye regler til de allerede eksisterende regler. Reglerne som er blevet tilføjet er følgende:

·        For at kunne deltage i krondyr jagten, skal man have indløst partoutkort + 500 kr. den pågældende jagtsæson.

·        For at kunne få et lod til krondyr / dådyr jagten skal man have været medlem af foreningen i mindst 2 år.        

Det fulde regelsæt for ovenstående jagt, kan ses på hjemmesiden under krondyr jagt.

Tilmelding til krondyr jagt, senest ved første fællesjagt på Holmgaard skal ske til Chr. Nørgård på tlf: 26144089  

 

 

Arbejdsaften på foreningens terræn den 5/5-2022

Vi mødes på Holmgaard klokken 17.30. Medbring gerne diverse værktøj (save, økser, buskryddere mv. )

Kom og få indblik i foreningens terræn og bliv klogere på hvor vores jagtstiger mv er placeret.

 

INDKALD TIL GENERALFORSAMLING I KLOKKERHOLM JAGTFORENING

Generalforsamling 4/3 2022 klokken 19.00

BEBOERHUSET Klintevej 8, Klokkerholm

Program:

Dagsorden iflg. Vedtægter

1.      Valg af dirigent.

2.      Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.      Fremlæggelse af gennemgået og afstemt årsregnskab for foreningen til godkendelse af generalforsamlingen.

4.      Indkomne forslag. ( Skal være formanden i hænde senest 15 januar det pågældende år ).

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Torsten C. - Michael C. - Henrik Nielsen. - Ivan Pedersen.

6.      Valg af suppleanter.  Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

7.      Valg af 2 personer til gennemgang og afstemning af kommende års regnskab. På valg er Johannes Hovaldt og Michael Hovaldt.

8.      Krage - Skadeben

9.      Eventuelt.

Mvh. Bestyrelsen

Klokkerholm Jagtforening

PS: HUSK Trofæer, billeder etc.

 

Det er blevet februar måned - tid til ræveregulering. Foreningens medlemmer kan frit tage på foreningens jagtarealer og regulere ræve hele februar måned. Tager man afsted skal man blot melde det til Christian Nørgaard inden. Ved skud af ræv meldes dette selvfølgelig også. REguleringsjagt i februar på ræv er spændende - og deres rolletid er lige startet, så de er til at lokke. Knæk og bræk

 

Fredag den 4/3 -2022 afholdes foreningens generalforsamling i Klokkerholm Beboerhus. Generalforsamlingen starter klokken 19.00. Husk at medbringe jeres opsatser fra året (både fra dyr der er skudt på foreningens, men også fra andre steder) Vel mødt. Bestyrelsen

 

Så er der skudt en flot dåhjort i øststykket. Michael Chemnitz skød dennne flotte hjort den 29.12 om morgenen. Fra Michael kravlede i stigen og til hjorten var forendt  varede blot 10 minutter. Kort proces og videre til fællesjagt :-) Stort tillykke med den flotte hjort, Michael!!!icmmm.jpg

 

Fin dåspidshjort skudt af Allan Knudsen på foreningens terræn. Hjorten blev skudt skudt den først weeked i december. Stort tillykke til Allan.

received_977072679821135.jpeg

 

14/11 Fællesjagt på foreningens terræn samt på Teglovnen og ved "Fiskemanden".

Det var en rigtig fin jagt hvor der deltog 13 jægere. Der var en del vildt hjemme - dog mest snepper, hvilket kunne ses på skudstatistikken :-)

Vores nyjæger Thomas Andreassen var så dygtig at skyde sin første sneppe i løbet af dagen - STORT tillykke!

På dagens parade var følgende:

2 fasaner og 1 sneppe

2656.jpg   2655.jpg   hygge.jpg   2654.jpg

Årets første fællesjagt var en god succes i rigtig fint vejr. Der var tilmeldt 21 mand til jagten. Efter endt jagt var der følgende på paraden:

1 ræv

2 dyr 

1 kok

Tilllykke til skytterne!

jagt1.jpg      jagt2.jpg

Bukkejagten 2021.

Der blev skudt 7 bukke fordelt  på alle foreningens stykker. Der er indløbet billeder af 5 af bukkene. Tillykke med de fine bukke - vi håber de gav nogle gode oplevelser!

Bjarne Jensen                                    Hans Munkholt                                Christian Nørgaard                        Bo Holst Christensen                       Michael Chemnitz

IMG_0051 (1).jpeg  IMG_0887.jpg  IMG_0884.jpg  IMG_1057.JPG  IMG_0545.jpg

 

Julejagten 2020

Der mødte 12 mand op til jagten. Rundt på terrænerne blev der set en del forskelligt vildt. På paraden var der følgende:

julejagt 1.jpg  julejagt.jpg

 

Endnu en fin kronhjort er skudt på foreningens arealer - denne gang en 12-ender !

Bo Holst Kristensen benyttede sig af chancen for at drive hjortevildtsjagt søndag den 15/11-20, da foreningen havde aflyst fællesjagten denne dag på grund af covid19. Bo sad i stigen i øststykket i Holmgaard - den stige der står kort fra asfaltvejen med "ryggen" ud mod asfalten. Et sted mellem 9.00 og 9.30 kom hjorten fra "højen" i midterstykket og krydsede asfalten med retning mod bøgetangen. Hjorten nåede ikke bøgetangen inden Bo satte sin kugle! Dette er et tegn på, at ihærdighed belønner sig, da Bo i flere år har været en af de faste deltagere i foreningens hjortejagt. 

Stort tillykke med hjorten Bo!

Bo hjort 2020

 

Stort tillykke!!!

Vores formand var så dygtig, at nedlægge en fin 10-ender hjort ved "højen" på Holmgaard. Hjorten kom sammen med nogle hinder. Christian fik hold på hjorten på ca 130 meter og lod kuglen gå. 

Hjort Christian 2020                 Christians hjort 2020

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/